หน้าหลัก | หลักสูตรการฝึกอบรม | ข่าวสาร | ลงทะเบียนสมาชิกใหม่ | สำหรับสมาชิก | รูปกิจกรรม |

›› เข้าห้องฝึกอบรม    • หน้าหลัก
 • เกี่ยวกับเรา
 • วิธีการสมัครเข้ารับการฝึกอบรม
 • บุคลากร
 • ติดต่อเรา
 • ลิ้งค์เว็บไซต์ • จำนวนผู้เข้าชม 147,022 ครั้ง


  ส่วนการฝึกอบรมและพัฒนา

  ส่วนการฝึกอบรมและพัฒนา (สกฝ.) สำนักอำนวยการกลาง (สก.) สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้จัดทำเว็บไซต์นี้ขึ้นเพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการฝึกอบรม การรับสมัครเข้ารับการฝึกอบรม และใช้เป็นฐานข้อมูลของผู้เข้ารับการฝึกอบรม


  ข่าวสารประจำวัน
  วันอังคารที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

  เปิดรับสมัครฝึกอบรม
  โครงการฝึกอบรม หลักสูตร การประเมินผลโครงการสำหรับนักวิจัย
  ผู้ที่สนใจและได้รับอนุมัติจากหน่วยงานต้นสังกัดให้สมัครเข้ารับการฝึกอบรม ดาวน์โหลดรายละเอียด และสามารถสมัคร ได้ที่ คลิก
  (ภายในวันที่ 4-21 กรกฎาคม 2557)

  ______________________
  สอบถามข้อมูล
  อีเมล์ nrct.training@gmail.com
  โทรศัพท์ 0-2561-2445 ต่อ 479, 480 (ศุภกร, วุฒิกร)
  โทรสาร 0-2940-6289

  วุฒิกร
  08/07/57

  ›› ข่าวสารย้อนหลัง

  ข่าวสารประชาสัมพันธ์
 • -
 • -

 • แบบฟอร์มตอบรับ
 • แบบตอบรับการยืนยันเข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรม หลักสูตร การประเมินผลโครงการสำหรับนักวิจัย
 • ฟอร์ม ใบยืนยันจากต้นสังกัด โครงการฝึกอบรม หลักสูตร การประเมินผลโครงการสำหรับนักวิจัย • Copyright © 2009 ส่วนการฝึกอบรมและพัฒนา · NRCT Training and Development Subdivision. All Rights Reserved.