หน้าหลัก | หลักสูตรการฝึกอบรม | ข่าวสาร | ลงทะเบียนสมาชิกใหม่ | สำหรับสมาชิก | รูปกิจกรรม |

›› เข้าห้องฝึกอบรม    • หน้าหลัก
 • เกี่ยวกับเรา
 • วิธีการสมัครเข้ารับการฝึกอบรม
 • บุคลากร
 • ติดต่อเรา
 • ลิ้งค์เว็บไซต์ • จำนวนผู้เข้าชม 169,068 ครั้ง


  ส่วนการฝึกอบรมและพัฒนา

  ส่วนการฝึกอบรมและพัฒนา (สกฝ.) สำนักอำนวยการกลาง (สก.) สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้จัดทำเว็บไซต์นี้ขึ้นเพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการฝึกอบรม การรับสมัครเข้ารับการฝึกอบรม และใช้เป็นฐานข้อมูลของผู้เข้ารับการฝึกอบรม


  ข่าวสารประจำวัน
  วันพฤหัสบดีที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2557

  สอบถามข้อมูล อีเมล์ nrct.training@gmail.com
  ในเวลาราชการ
  โทรศัพท์ 0-2561-2445 ต่อ 480 ศุภกร, วุฒิกร
  โทรสาร 0 2579 0457
  ›› ข่าวสารย้อนหลัง

  ข่าวสารประชาสัมพันธ์
 • -
 • -

 • แบบฟอร์มตอบรับ
 • แบบตอบรับการยืนยันเข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรม หลักสูตร การประเมินผลโครงการสำหรับนักวิจัย
 • ฟอร์ม ใบยืนยันจากต้นสังกัด โครงการฝึกอบรม หลักสูตร การประเมินผลโครงการสำหรับนักวิจัย • Copyright © 2009 ส่วนการฝึกอบรมและพัฒนา · NRCT Training and Development Subdivision. All Rights Reserved.