หน้าหลัก | หลักสูตรการฝึกอบรม | ข่าวสาร | ลงทะเบียนสมาชิกใหม่ | สำหรับสมาชิก | รูปกิจกรรม |

›› เข้าห้องฝึกอบรม    • หน้าหลัก
 • เกี่ยวกับเรา
 • วิธีการสมัครเข้ารับการฝึกอบรม
 • บุคลากร
 • ติดต่อเรา
 • ลิ้งค์เว็บไซต์ • จำนวนผู้เข้าชม 196,001 ครั้ง


  ส่วนการฝึกอบรมและพัฒนา

  ส่วนการฝึกอบรมและพัฒนา (สกฝ.) สำนักอำนวยการกลาง (สก.) สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้จัดทำเว็บไซต์นี้ขึ้นเพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการฝึกอบรม การรับสมัครเข้ารับการฝึกอบรม และใช้เป็นฐานข้อมูลของผู้เข้ารับการฝึกอบรม


  ข่าวสารประจำวัน
  วันพุธที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2559

   photo 32522.jpg

  สมัครเข้าอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “คิดโจทย์และเขียนข้อเสนอการวิจัย เพื่อขอรับการสนับทุนวิจัยจาก วช.”

  สำหรับ ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมโครงการ “วิทยากรหลักสูตรการพัฒนานักวิจัย” (Training for the trainers) (แม่ไก่) และผู้ผ่านการฝึกอบรมโครงการ “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) เท่านั้น

  โหลดรายละเอียดโครงการและหนังสือเชิญ
  https://goo.gl/hga5iy

  กรอกข้อมูลสมัคร
  https://goo.gl/4xw293


  QR Code กรอกข้อมูลสมัคร
   photo static_qr_code_without_logo21.jpg
  ›› ข่าวสารย้อนหลัง

  ข่าวสารประชาสัมพันธ์
 • ห้ามกรอกข้อมูลใดลงในเว็บไซต์นี้เด็ดขาด - พ. 20 มกราคม 2016
 • -

 • แบบฟอร์มตอบรับ  Copyright © 2009 ส่วนการฝึกอบรมและพัฒนา · NRCT Training and Development Subdivision. All Rights Reserved.